Oogeneza

Oogeneza

Proces oogenezy rozpoczyna się w okresie życia płodowego. Żeńskie komórki rozrodcze – oogonie po wielu podziałach mitotycznych i replikacji DNA wchodzą w stadium profazy pierwszego podziału mejotycznego. W stadium tym oocyt I rzędu może trwać wiele miesięcy lub wiele lat.

Po osiągnięciu dojrzałości płciowej oocyty rosnących pęcherzyków przechodzą następne stadia rozwoju. Oocyt I rzędu przejawia aktywność metaboliczną, zaczyna zwiększać swoją objętość, powiększa jądro. W oocycie pojawiają się liczne wakuole, kompleksy błon wewnątrzkomórkowych, zwiększa się liczba mitochondriów, gromadzą się substancje zapasowe. Tuż przed owulacją oocyt dzieli się redukcyjnie.
244191_egg
W wyniku pierwszego podziału redukcyjnego (mejoza I) powstaje oocyt II rzędu i bardzo małe ciałko kierunkowe (polocyt). Powstałe komórki zawierają pojedyńczą liczbę chromosomów i zredukowaną do diploidalnej ilości DNA.
Oocyt II rzędu podlega drugiemu podziałowi mejotycznemu. W wyniku mejozy II powstaje dojrzała komórka jajowa z haploidalną liczbą chromosomów i haploidalną ilością DNA oraz bardzo małe drugie ciałko kierunkowe.

Często równocześnie z drugim podziałem mejotycznym dochodzi do podziału pierwszego ciałka kierunkowego. Ciałka kierunkowe zawierają podzielone w wyniku podziałów redukcyjnych chromosomy. Nie odgrywają one żadnej roli w rozwoju zarodka i ulegają degeneracji.

U wielu ssaków II podział redukcyjny zachodzi po wniknięciu plemnika do oocytu.
Tylko jedno jajo produkowane jest z każdego oocytu pierwszego rzędu !!!

Authors
Tags , , , , , ,

Related posts

Top