Spermatogeneza

Spermatogeneza

Miejscem wytwarzania plemników są kanaliki nasienne jądra, których łączna długość wynosi kilka kilometrów. Szczególną rolę w procesie spermatogenezy odgrywają komórki podporowe gdyż stanowią one odpowiednie środowisko dla rozwoju komórek rozrodczych.

Spermatogeneza to proces przekształcania się pierwotnej komórki rozrodczej męskiej w plemnik. Pierwszy etap obejmuje kilka podziałów mitotycznych spermatogonii. U ssaków podlegają one sześciokrotnym podziałom mitotycznym. Nazwano je spermatogoniami:

A1

A2

A3

A4

pośredni

B

Spermatogonie A1 i A2 są prekursorami dla następnych stadiów rozwojowych oraz stanowią pulę komórek zapasowych, których nigdy nie może zabraknąć. W spermatocyty mogą się tylko przekształcić spermatogonie pośrednie i B. Pierwszy etap spermatogenezy kończy się wytworzeniem spermatocytów I rzędu. Po zakończeniu podziałów mitotycznych następuje replikacja DNA. Spermatocyty I rzędu zawierają tetroploidalną ilość DNA i diploidalną liczbę chromosomów. W wynikiku pierwszego podziału mejotycznego z spermatocytu I rzędu powstają dwa spermatocyty II rzędu, które zawierają haploidalną liczbę chromosomów z diploidalną ilością DNA.
916140___life__
W wyniku drugiego podziału mejotycznego spermatocytu II rzędu (mejoza II) zostaje wyrównane w chromosomach DNA do ilości haploidalnej.Podczas drugiego podziału mejotycznego powstają spermatydy o pojedyńczej liczbie chromosomów i pojedyńczej ilości DNA. W czasie mejozy I dokonuje się segregacja materiału genetycznego i gdy liczba par chromosomów jest duża, liczba możliwych kombinacji niezliczona.W wyniku podziałów mejotycznych z jednego spermatocytu I rzędu powstają powstają cztery spermatydy zmodyfikowane genetycznie. Spermatyda jest kształtu kulistego, w jej cytoplaźmie widoczny jest aparat Golgiego, centrosom, mitochondria i lizosomy.

Przekształcanie się spermatyd w plemniki jest procesem skomplikowanym zwanym spermiogenezą. Proces ten rozpoczyna się od wykształcenia proakrosomu, który przysówa się i przylega do jądra komórkowego. Po pewnym czasie z tego powstaje akrosom. Z jądra spermatydy powstaje główka plemnika, która zostaje wydłużona i lekko spłaszczona. Chromatyna jądrowa ulega zagęszczeniu, zmienia się skład białek jądrowych i następuje usunięcie RNA z jądra. Aktywność genetyczna jądra plemnika jest zablokowana. Centrosom spermatydy dzieli się na dwie centriole z których jedna tworzy witkę plemnika. W końcu cytoplazma oddziela się od jądra komórkowego i spermatyda przybiera kształt dojrzałego plemnika.

Authors
Tags , , , , , ,

Related posts

Top