Anatomia

Budowa penisa

UkÂład pÂłciowy mĂŞski obejmuje narządy zewnĂŞtrzne (moszna i prącie) i wewnĂŞtrzne (jądra, najądrza, nasieniowody, gruczoÂł krokowy, pĂŞcherzyki nasienne, przewody wytryskowe i gruczoÂły opuszkowo-cewkowe). Prącie (penis) to mĂŞski narząd

UkÂład pÂłciowy mĂŞski obejmuje narządy zewnĂŞtrzne (moszna i prącie) i wewnĂŞtrzne (jądra, najądrza, nasieniowody, gruczoÂł krokowy, pĂŞcherzyki nasienne, przewody wytryskowe i gruczoÂły opuszkowo-cewkowe).

Prącie (penis) to mĂŞski narząd kopulacyjny, ksztaÂłtu walcowatego, pokryty skórą bez podści Âłki tÂłuszczowej. Jest organem moczowo-pÂłciowym, czyli wyprowadzającym na zewnątrz mocz i nasienie – ejakulat. Skóra u nasady prącia moÂże byĂŚ pokryta wÂłosami. Obwód prącia w stanie spoczynku waha siĂŞ w granicach 8-9 cm, w stanie wzwodu – 10,5-14 cm. DÂługo ĂŚ prącia w stanie spoczynku wynosi 8-11 cm, a w czasie wzwodu – 12-18 cm, przeciĂŞtnie 14-15 cm.

W prąciu wyr ÂżniĂŚ moÂżna ł odcinki: korzeĂą, trzon i Âżo ądÂź. KorzeĂą to początkowe odcinki ciaÂł jamistych przymocowane do okostnej kości Âłonowej i mi śnia kulszowo-jamistego. W cz ści nasadowej prącia leÂży opuszka prącia, czyli początek ciaÂła gąbczastego prącia. Do opuszki prącia przylega miĂŞsieĂą opuszkowo-gąbczasty. Skurcze tego mi śnia umoÂżliwiają wyrzucenie nasienia podczas wytrysku (ejakulacji) oraz wspomagają wydalanie moczu.

Prącie jest utworzone przez ł ciaÂła jamiste: dwa ciaÂła jamiste le ące grzbietowo i jedno ciaÂło jamiste – gąbczaste, le ące brzusznie. Przez ciaÂło gąbczaste przebiega cewka moczowo-pÂłciowa. CiaÂła jamiste otoczone są wspólną torebką łącznotkankową – powiĂŞzią prącia. W ciaÂłach jamistych wystĂŞpują po ączenia tĂŞtniczo-Âżylne. NapÂływająca do ciaÂł jamistych krew powoduje rozszerzenie, wydÂłuÂżenie i usztywnienie prącia.

budowa penisa

budowa penisa

Na ciaÂła jamiste nasuniĂŞty jest od przodu (wierzchoÂłek prącia) – Âżo ądÂź (glans) ksztaÂłtu stoÂżkowatego. Wyr ÂżniĂŚ w nim moÂżna szczyt ze szczelinowym – ujściem cewki moczowo-pÂłciowej, koronĂŞ i szyjkĂŞ Âżo ĂŞdzi. WnĂŞtrze glans wypeÂłnione jest tkanką ączną, zatokami i splotami Âżylnymi. WypeÂłnienie zatok Âżylnych krwią (podczas podniecenia pÂłciowego) powoduje usztywnienie i powiĂŞkszenie Âżo ĂŞdzia prącia oraz rozwarcie otworu koĂącowego cewki moczowo-pÂłciowej. ÂŻo ądÂź pokryty jest cienką skórą. Od strony brzusznej glans znajduje siĂŞ wĂŞdzideÂłko napletka, który pokrywa Âżo ądÂź. WĂŞdzideÂłko napletka przymocowane jest do ciaÂła gąbczastego.

A to już wiesz?  Jak wygląda wagina

Napletek – budowa napletka – preputium to faÂłd skórny, w którym wyr ÂżniĂŚ moÂżna blaszkĂŞ zewnĂŞtrzną i wewnĂŞtrzną. Blaszka wewnĂŞtrzna jest wilgotna i pokryta wydzieliną Âłojową gruczo ów Tysona. Obficie wydzielane są tu takÂże feromony. ZÂłuszczony naskórek i wydzielina tworzą razem mastkĂŞ. Napletek peÂłni funkcje ochronne.

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy