Krwotok

Krwotok

Trzeba wezwać lekarza, jednak zanim przybędzie, trzeba czasem pomóc poszkodowanemu. Działanie powinno być szybkie, ale bez paniki, spokojne. Krwotok zewnętrzny można zatrzymać w ten sposób, że: - bezpośrednio uciskamy ranę - zatrzymuje to wypływ krwi i umożliwia powstanie skrzepu- unosimy krwawiącą część ciała - powoduje to obniżenie ciśnienia wypływającej krwi,- uciskamy tętnicę zaopatrującą w krew zraniony obszar - w ten sposób odcina się dopływ krwi

Trzeba wezwać lekarza, jednak zanim przybędzie, trzeba czasem pomóc poszkodowanemu. Działanie powinno być szybkie, ale bez paniki, spokojne. Krwotok zewnętrzny można zatrzymać w ten sposób, że:
– bezpośrednio uciskamy ranę – zatrzymuje to wypływ krwi i umożliwia powstanie skrzepu
– unosimy krwawiącą część ciała – powoduje to obniżenie ciśnienia wypływającej krwi,
– uciskamy tętnicę zaopatrującą w krew zraniony obszar – w ten sposób odcina się dopływ krwi (zakłóca to jednak proces gojenia, uciśnięcie tętnicy nie powinno trwać dłużej niż 15 minut).

Tamując krwotok trzeba zrezygnować z opaski uciskowej (taśmy, pasy, dreny) na korzyść opatrunku uciskowego, który nie tylko zatrzymuje krwawienie, ale też zabezpiecza ranę przed infekcją. Kiedy nie mamy opatrunku uciskowego lub gdy po jego założeniu nie ustaje krwotok to wyjątkowo można zastosować opaskę uciskową – nie dłużej jednak niż na 1,5 do 2 godzin.

Co to jest opatrunek uciskowy? Polega on na tym, że na ranę kładziemy kilkakrotnie złożoną jałową gazę lub bandaż następnie kładziemy kilka warstw waty lub ligniny i mocno bandażujemy.

W przypadku krwotoku wewnętrznego konieczne jest wezwanie lekarza oraz zapobieganie rozwijaniu się wstrząsu. Oczekując na przybycie lekarza poszkodowany powinien leżeć pod przykryciem.

A to już wiesz?  Jak wyciągnąć kleszcza

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy