Kleszcze

Jak wyciągnąć kleszcza

Jeďż˝eli zauwaďż˝ysz pod skďż˝rďż˝ coďż˝ czarnego z nďż˝kami – moďż˝e byďż˝ to kleszcz. Trzeba go wyj�� jak najbezpieczniej. Kleszcza wyjmuje siďż˝ pďż˝setďż˝. Chwytamy niďż˝ kleszcza i wykrďż˝camy w stronďż˝ przeciwnďż˝ do ruchu wskazďż˝wek

Jeżeli zauważysz pod skórą coś czarnego z nóżkami – może być to kleszcz. Trzeba go wyjąć jak najbezpieczniej. Kleszcza wyjmuje się pęsetą. Chwytamy nią kleszcza i wykręcamy w stronę przeciwną do ruchu wskazówek zegara.

Jeżeli jakaś część kleszcza pozostanie w środku, trzeba ją wyjąć. Można to znów zrobić pęsetą lub zdezynfekowana igłą. Miejsce po kleszczu dezynfekujemy. Można to zrobić wodą utlenioną, spirytusem czy innym środkiem do dezynfekcji.

Kleszcza nie wolno smarować żadnym tłuszczem – wtedy jest większa szansa, że zostawi w organizmie człowieka drobnoustroje.

A to już wiesz?  Wielkość i kształt piersi nie mają wpływu na ilość i jakość pokarmu.

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy