Kleszcze

Kleszcze

Kleszcze: Typowymi miejscami uk�szenia u cz�owieka s� g�owa, uszy, miejsca zgi�cia du�ych staw�w, r�ce i nogi. Poniewa� �lina kleszczy posiada w�a�ciwo�ci znieczulaj�ce, uk�szenie na og� nie zostaje zauwa�one i dIatego te� bardzo cz�sto osoby z zachorowaniem na kleszczowe zapalenie m�zgu nie przypominaj� sobie momentu

Kleszcze: Typowymi miejscami ukąszenia u człowieka są głowa, uszy, miejsca zgięcia dużych stawów, ręce i nogi. Ponieważ ślina kleszczy posiada właściwości znieczulające, ukąszenie na ogół nie zostaje zauważone i dIatego też bardzo często osoby z zachorowaniem na kleszczowe zapalenie mózgu nie przypominają sobie momentu ukąszenia.

Zachorowania na kleszczowe zapalenie mózgu i opon mózgowo-rdzeniowych wykazują dwa nasilenia z mniej więcej 4 tygodniowym opóźnieniem w stosunku do aktywności kleszczy, tzn. jedno, maksimum zachorowań w miesiącach czerwcu/lipcu i drugie w październiku.

Chorują dzieci i dorośli w wieku od 3 do 80 lat, najczęściej w wieku 15-50 lat. U części osób choroba może przebiegać łagodnie i tylko badanie krwi potwierdza zakażenie. W innych przypadkach przebieg jest dwufazowy. Pierwsza faza choroby pojawia się po 7-14 dniach od kontaktu z kleszczem I przebiega z gorączką oraz objawami podobnymi do grypy. Objawy te utrzymują się około tygodnia. Po kilku dniach lepszego samopoczucia występuje druga faza choroby z bólami głowy, gorączką, wymiotami, nudnościami, utratą przytomności i zespołem objawów neurologicznych.

A to już wiesz?  Podziękowanie i informacja

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy