W jaki sposób geny wymykają się układowi odpornościowemu

Międzynarodowy zespół badawczy odkrył białko, które umożliwia herpeswirusom unieczynnienie obrony antywirusowej organizmu. Wyniki zostały opublikowane w czasopiśmie Journal of Cell Biology. Wyjaśniają one sposób, w jaki wirusy unikają reakcji ludzkiego układu odpornościowego.

Brytyjscy, duńscy i amerykańscy naukowcy odkryli, że cytomegalowirus (powszechny herpeswirus mogący powodować wady płodu i opryszczkę) powoduje unieczynnienie białka o nazwie główny układ zgodności tkankowej klasy I (MHC I).

W przypadku choroby białko MHC I pomaga, przechwytując fragmenty białek wirusa, a następnie wystawiając je na działanie cytotoksycznych komórek T (“zabójczych komórek T”). Cytotoksyczne komórki T niszczą komórki zainfekowane wirusami i patogenami oraz komórki uszkodzone lub niewłaściwie funkcjonujące.

1152205_tomatos_isolated_on_whiteWedług badaczy dwa geny cytomegalowirusa – US2 i US11 – powodują zmylenie komórek, przyczepiając białko MHC I do białka nazywanego ubikwityną w procesie zwanym ubikwitynacją i w rezultacie wywołując unieczynnienie białka MHC I. Ubikwityna jest białkiem, które wywołuje fatalne skutki dla innych białek.

Według badania “geny US2 i US11 będące wytworami ludzkiego cytomegalowirusa umożliwiają wirusom unikanie reakcji układu odpornościowego poprzez zajęcie szlaku związanego z degradacją retikulum endoplazmatycznego (ERAD)”.

Gdy to nastąpi, cytomegalowirus niszczy białko MHC I w proteasomie (dużym układzie białek), którego główną funkcją jest zmniejszanie ilości niepotrzebnych lub uszkodzonych białek. Według badania: “Geny US2 i US11 inicjują przemieszczenie białka MHC I z retikulum endoplazmatycznego do cytozolu w celu przeprowadzenia degradacji mediowanej przez proteasomy, zmniejszając w ten sposób ilość białka MHC I na powierzchni komórki”.

Ubikwitynacja białka MHC I rozpoczyna się, gdy geny cytomegalowirusa przyłączą białko o nazwie ligaza E3.

Główny autor Helen R. Stagg wspólnie ze współpracownikami z Instytutu Badań Medycznych w Cambridge przy Uniwersytecie w Cambridge wykonała badania przesiewowe 373 ligaz, które następnie były stopniowo usuwane za pomocą zjawiska RNAi (interferencja kwasu rybonukleinowego). RNAi jest wewnątrzkomórkowym układem umożliwiającym sterowanie aktywnością genów. Badacze dezaktywowali ligazę TRC8, co pomogło w ochronie białka MHC I.

Zespół stwierdził, że spośród zbadanych 373 ligaz wyłącznie dezaktywowana ligaza TRC8 (proces mediowany przez siRNA) odgrywała znaczącą rolę w procesie ochrony białka MHC I.

Białko MHC I może działać w normalny sposób, gdy zmutowana wersja ligazy TCR 8 zablokuje ubikwitynację. Niewiele wiadomo na temat tego białka, jednakże badacze stwierdzili, że do mutacji białka MHC I dochodzi w przypadku rzadkich dziedzicznych nowotworów nerek. Naukowcy wysunęli przypuszczenie, że jeden z normalnych celów białka TCR8 może wywoływać nowotwór.

“Udział białka TRC8 w dziedzicznych i rzadkich przypadkach jasnokomórkowego raka nerki jest intrygujący, biorąc pod uwagę fakt, że TRC8 jest drugą ligazą E3 […], która ma związek z nowotworami nerek”, podsumowują autorzy. “Ponieważ zakłócenia równowagi TRC8 predysponują do zachorowań na raka nerki, z procesem powstawania guza mogą być też powiązane wysokie poziomy białek usuwanych pod wpływem białka TRC8. Może to spowodować, że najważniejszym celem stanie się identyfikacja substratów fizjologicznych ligazy ERAD E3”.

Więcej informacji:

Uniwersytet Cambridge:
http://www.cam.ac.uk/

Journal of Cell Biology:
http://jcb.rupress.org/

Teksty pokrewne: 30900

Kategoria: Różne
Źródło danych: Uniwersytet Cambridge; Journal of Cell Biology
Referencje dokumentu: Stagg H.R. et al. (2009) The TRC8 E3 ligase ubiquitinates MHC class 1 molecules before dislocation from the ER (Ligaza TRC8 E3 ubikwitynuje cząsteczki MHC klasy 1 przed przemieszczeniem z retikulum endoplazmatycznego). Journal of Cell
Indeks tematyczny: Koordynacja, wspólpraca; Medycyna, zdrowie; Badania Naukowe

RCN: 31264

http://cordis.europa.eu/fetch?CALLER=PL_NEWS&ACTION=D&SESSION=&RCN=31264

Authors

Related posts

Top