Choroby

Promocja ochrony zdrowia w miejscu pracy

Promocja ochrony zdrowia w miejscu pracy poprawia wydajność i wpływa na dobre samopoczucie pracowników Europejska Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy (EU-OSHA) prowadzi obecnie kampanię,

Promocja ochrony zdrowia w miejscu pracy poprawia wydajność i wpływa na dobre samopoczucie pracowników
Europejska Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy (EU-OSHA) prowadzi obecnie kampanię, zachęcającą do promocji ochrony zdrowia w miejscu zatrudnienia.

Celem kampanii jest poprawa stanu zdrowia pracowników, który istotnie wpływa na wydajność pracy, zwiększenie motywacji, a także na mniejszą liczbę zwolnień chorobowych. Pracodawcy mają do odegrania ważną rolę – zachęcić osoby zatrudnione do prowadzenia zdrowszego niż dotychczas trybu życia. Oprócz korzyści zdrowotnych dla pracowników, Agencja wyliczyła, że każde 1 Euro zainwestowane w promocję ochrony zdrowia w miejscu pracy, prowadzi do zwrotu z inwestycji w wysokości pomiędzy 2,5 a 4,8 Euro dzięki zmniejszeniu kosztów związanych z nieobecnością zatrudnionego.

Według dyrektora EU-OSHA Jukki Takali: „Wspieranie zdrowego stylu życia jest korzystne dla pracowników i ich pracodawców, a także dla systemu opieki zdrowotnej. Ponieważ grupa czynna zawodowo starzeje się, znaczenie programów promocji ochrony zdrowia
w przedsiębiorstwach wzrasta.”

Oczywiście środki promocji ochrony zdrowia ograniczają ryzyko wypadków w miejscu pracy, ale nie zastępują właściwego zarządzania w dziedzinie BHP. Warunkiem zapewnienia bezpiecznego i zdrowego środowiska pracy, jest przestrzeganie wszystkich przepisów prawnych. Wiele europejskich przedsiębiorstw wprowadza dodatkowo programy promocji ochrony zdrowia w miejscu zatrudnienia. Obejmują one nawet takie kwestie, jak zachęcanie pracowników do lepszego odżywiania się (np. oferując niskotłuszczowe posiłki
w stołówkach), czy szkolenia kierowników w zakresie rozpoznawania objawów stresu
u pracowników i podejmowanie odpowiednich działań.

Ciekawym przykładem może być Rada Miejska Dundee w Wielkiej Brytanii, która stara się poprawić stan zdrowia psychicznego i fizycznego pracowników swojego Wydziału Socjalnego. Na poziomie organizacji prowadzi się tu „strategie przyjazne rodzinom”. Działania wobec poszczególnych osób obejmują poufną pomoc psychologiczną
i finansowanie członkowstwa w klubach dla odchudzających się. Działania te przyczyniły się w wymierny sposób do poprawy zdrowia pracowników. Szacuje się, że rocznie zaoszczędzono około 165.000 Euro na zwolnieniach chorobowych dzięki ograniczeniu stresu oraz schorzeń układu mięśniowo-szkieletowego.

A to już wiesz?  Światowy Dzień Chorego na Łuszczycę

W ramach kampanii EU-OSHA uruchomiła nowy portal na temat promocji ochrony zdrowia
w miejscu pracy. Na portalu można zapoznać się ze sposobami stwarzania życzliwego środowiska pracy, z informacjami, pomysłami i zachętami do zachowań prozdrowotnych, jak np. rzucenie palenia. Można także przeczytać i pobrać biuletyny zawierające porady zarówno dla pracowników i pracodawców.

Więcej informacji na temat promowania ochrony zdrowia w miejscu pracy można znaleźć pod adresem: http://osha.europa.eu/en/topics/whp

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy