Badania

innowacje w szczepieniach

Unijny projekt stymuluje innowacje w szczepieniach [Data: 2011-06-16] Opracowywanie nowych szczepionek to stały wymóg globalnej walki z zagrażającymi życiu chorobami. Niemniej innowacyjny rozwój jest często

Unijny projekt stymuluje innowacje w szczepieniach

[Data: 2011-06-16]

Opracowywanie nowych szczepionek to stały wymóg globalnej walki z zagrażającymi życiu chorobami. Niemniej innowacyjny rozwój jest często utrudniony przez problemy, takie jak fragmentaryzacja wiedzy specjalistycznej, ograniczone finansowanie czy zasoby intelektualne.

Teraz realizowany pełną parą paneuropejski projekt współpracy stawia sobie za cel pokonanie tych przeszkód z otwartą przyłbicą.

Projekt TRANSVAC (Europejska sieć badań naukowych i rozwoju szczepionek), który otrzymał 10 mln EUR z tematu “Infrastruktury badawcze” Siódmego Programu Ramowego (7PR) UE, gromadzi różne podmioty zajmujące się opracowywaniem szczepionek, aby mogły wymieniać się wiedzą ekspercką i pracować wspólnie nad stworzeniem nowych, dostępnych wakcyn.

Projekt wspólnej infrastruktury TRANSVAC, który rozpoczął się w 2009 r. i potrwa do 2013 r., to wspólne działanie grup badawczo-rozwojowych (B+R), projektantów testów i producentów szczepionek. Koordynowany centralnie przez Europejską Inicjatywę na Rzecz Szczepień (EVI) projekt TRANSVAC stawia sobie za główny cel wspomaganie koordynacji prac 13 niezależnych partnerów z siedzibą w Holandii, Niemczech, Szwajcarii i Wlk. Brytanii.

Projekt TRANSVAC, który nie koncentruje wyłącznie na jednej konkretnej chorobie, przyniesie pionierskie metodologie i urzeczywistnienie “szczepionek jutra”. Szczepienia to jedne z najbardziej rentownych interwencji zdrowotnych, które już przyczyniły się do znacznego opanowania śmiertelnych chorób na świecie, takich jak polio, tężec czy odra. Obecnie podejmowane na świecie badania naukowe koncentrują się na chorobach takich jak malaria, która zabiła w 2008 r. niemal 1 mln osób na świecie, według danych Światowej Organizacji Zdrowia (WHO).

Oprócz tego, że szczepionki są niezbędne dla ochrony zdrowia na świecie, ich opracowywanie jest również motorem innowacyjności.

Infrastrukturalny projekt TRANSVAC przyspieszy farmaceutyczne i kliniczne prace nad obiecującymi kandydatami na szczepionki poprzez wyrównywanie różnic między badaniami akademickimi a testami klinicznymi za pomocą starannego zarządzania postępami w tych pracach – od przedklinicznych modeli zwierzęcych po wczesne badania prognostyczne na ludziach.

A to już wiesz?  Probiotyki

Chociaż wiedza ekspercka na temat wielu typów chorób jest już dostępna w Europie, na dzień dzisiejszy istnieje bardzo ograniczona koordynacja między grupami B+R zajmującymi się szczepionkami, projektantami testów i producentami szczepionek. Projekt TRANSVAC ma nadzieję połączyć te punkty.

Jednym z punktów zainteresowania projektu jest poszerzanie istniejącej wiedzy o adiuwantach – środkach farmakologicznych, które mogą zmodyfikować oddziaływanie innych środków, takich jak leki czy szczepionki po dodaniu ich do szczepionki w celu pobudzenia reakcji układu immunologicznego. Partnerzy projektu przyjrzą się również znormalizowanym odczynnikom i testom, mikrotestom, modelom zwierzęcym oraz charakterystyce i produkcji białek.

Wypracowana wiedza jest również udostępniana grupom spoza Europy, które mogą ubiegać się o dostęp do usług oferowanych bezpłatnie przez partnerów TRANSVAC. Obejmują one dostęp do adiuwantów, modeli zwierzęcych, znormalizowanych odczynników i testów oraz wydajnych analiz molekularnych, takich jak głębokie sekwencjonowanie czy analiza mikromacierzy. Obecnie otwarte jest zaproszenie dotyczące bezpłatnych usług w opracowywaniu szczepionek, które zostanie zamknięte 31 lipca 2011 r.

Projekt TRANSVAC koncentruje się również na stronie szkoleniowej poprzez rozwijanie kompetencji w zakresie opracowywania szczepionek na wiele nadchodzących lat. Kolejne sesje szkoleniowe odbędą się w Laboratorium Opracowywania Szczepionek przy Uniwersytecie w Lozannie, centrum współpracującym z WHO z siedzibą w Epalinges, Szwajcaria.

Chociaż sieć TRANSVAC została początkowo utworzona przez 13 partnerów, każda europejska grupa może ubiegać się o członkowstwo, o ile wniesie pewne istotne doświadczenia, obiekty lub zasoby – zgodnie z podejściem opartym na współpracy, na którym opiera się projekt.

Wszyscy partnerzy projektu są zgodni, co do ostatecznych celów projektu: doskonale rozwijająca się europejska sieć opracowywania szczepionek i znaczący wkład w zwalczenie najbardziej zjadliwych chorób na świecie.

Więcej informacji:

TRANSVAC:
http://www.transvac.org

Europejska Inicjatywa na Rzecz Szczepień (EVI):
http://www.euvaccine.eu

Teksty pokrewne: 32895, 33218

A to już wiesz?  Badania postrzegania oleju rzepakowego na tle innych olejów roślinnych

Kategoria: Projekty
Źródło danych: Komisja Europejska
Referencje dokumentu: Na podstawie informacji dostarczonych przez Komisję Europejską
Indeks tematyczny: Koordynacja, wspólpraca; Badania Naukowe; Nauki biologiczne; Aspekty spoleczne; Medycyna, zdrowie

RCN: 33518

http://cordis.europa.eu/fetch?CALLER=PL_NEWS&ACTION=D&SESSION=&RCN=33518

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy