Choroby

Moczówka prosta

Mocz�wka prosta jest schorzeniem wynikaj�cym z niedoboru wazopresyny. Wazopresyna jest hormonem bia�kowym nazywanym antydiuretyn� (AVP, ADH) produkowanym w strukturze m�zgu zwan� podwzg�rzem. Jest ona wraz z oksytocyn� (odpowiedzialn� za indukcj� skurcz�w macicy i wydzielanie mleka przez gruczo� sutkowy) transportowana do tylnego p�ata przysadki m�zgowej, gdzie s� magazynowane. Wazopresyna pobudza resorpcj� wody w

Moczówka prosta jest schorzeniem wynikajÂącym z niedoboru wazopresyny. Wazopresyna jest hormonem białkowym nazywanym antydiuretynÂą (AVP, ADH) produkowanym w strukturze mózgu zwanÂą podwzgórzem. Jest ona wraz z oksytocynÂą (odpowiedzialnÂą za indukcję skurczów macicy i wydzielanie mleka przez gruczoł sutkowy) transportowana do tylnego płata przysadki mózgowej, gdzie sÂą magazynowane. Wazopresyna pobudza resorpcję wody w cewkach nerkowych, czego efektem jest zatrzymanie wody w ustroju.

PrzyczynÂą moczówki może być oprócz niedoboru wazopresyny także niewrażliwość cewek nerkowych na antydiuretynę. Natomiast u ponad połowy chorych nie udaje się stwierdzić bezpośredniej przyczyny schorzenia. U pozostałych choroba powstaje po urazie głowy, może być powikłaniem zabiegu chirurgicznego na przysadce, bywa objawem guza, gruźlicy, kiły lub sarkoidozy mózgu, tętniaka lub zakrzepicy naczyń mózgowych, wreszcie zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych lub krwawień domózgowych. Choroba może występować okresowo lub ciÂągle.

Niewrażliwość cewek nerkowych spowodowana bywa defektem wrodzonym, niedoborem potasu, nadmiarem wapnia, chorobÂą nowotworowÂą, niektórymi lekami.

Objawy

Objawy moczówki wynikajÂą z upośledzonego zagęszczania moczu. Chory wydala duże ilości moczu o małej gęstości i jednocześnie wypija olbrzymie ilości płynów, gdyż zostaje pobudzony ośrodek pragnienia. Jest to nawet 5-25 litrów moczu na dobę. W skrajnych przypadkach dochodzi do odwodnienia organizmu. PojawiajÂą się także objawy schorzenia wywołujÂącego moczówkę. Choroba może zaczynać się nagle lub skÂąpoobjawowo i w każdym wieku.

Objawy moczówki prostej

Wydalanie od 5 do 25 litrów moczu na dobę

Wypijanie olbrzymiej ilości płynów

Odwodnienie

Badania diagnostyczne

W badaniu ogólnym moczu stwierdza się małÂą gęstość względnÂą moczu poniżej 1,003 g/ml. W warunkach szpitalnych wykonuje się test odwodnieniowy i wazopresynowy. Chory ma zakaz picia płynów i następnie oznacza się co godzinę ilość wydalanego moczu oraz jego gęstość. Kontroluje się również poziom elektrolitów we krwi, molalność osocza. W teście wazopresynowym podaje się wazopresynę i w moczówce nerkopochodnej nie wzrasta gęstość moczu. Oznacza się także poziom wazopresyny we krwi.

A to już wiesz?  Nie trać tych? chwil. Niech hemoroidy nie staną Ci na drodze!

Leczenie

Najważniejsze jest leczenie przyczyny choroby. W przypadkach samoistnych moczówki podaje się analogi wazopresyny podawane domięśniowo, podskórnie lub donosowo w postaci aerozolu. W nerkopochodnej moczówce majÂą zastosowanie leki moczopędne (diuretyki tiazydowe). Zaleca się również ograniczenie spożycie soli

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy