Choroby

Choroba Meniere’a

Choroba Meniere’aG��wnymi cechami tej choroby sďż˝ zawroty gďż˝owy, utrata sďż˝uchu i szumy w uszach. Objawy zwiďż˝zane sďż˝ z poszerzeniem struktury b��dnika zwanej labiryntem bďż˝oniastym. Przyczyna tego stanu nie jest dokďż˝adnie wyjaďż˝niona. ObjawyZawroty gďż˝owy pojawiajďż˝ siďż˝ nagle, majďż˝ charakter napadowy. Mogďż˝ trwaďż˝ wiele godzin i ustďż˝pujďż˝ stopniowo. Towarzyszďż˝ im nudnoďż˝ci i

Choroba Meniere’a

Głównymi cechami tej choroby są zawroty głowy, utrata słuchu i szumy w uszach. Objawy związane są z poszerzeniem struktury błędnika zwanej labiryntem błoniastym. Przyczyna tego stanu nie jest dokładnie wyjaśniona.

Objawy

Zawroty głowy pojawiają się nagle, mają charakter napadowy. Mogą trwać wiele godzin i ustępują stopniowo. Towarzyszą im nudności i wymioty. Słuch ulega upośledzeniu i ma ono tendencję do stałego pogarszania. Szumy uszne są stałe lub przerywane i zwykle narastają przed lub napadzie zawrotów głowy. W dotkniętym chorobą uchu chory odczuwa pełność lub ma uczucie wzmożonego ciśnienia.

Niekiedy zdarza się, że dominującymi objawami są szumy uszne i upośledzenie słuchu. Typowe zawroty głowy pojawiają się dopiero w kilka miesięcy lub lat po szumach i zaburzeniach słyszenia. Poprawa słuchu następuje wtedy wraz z atakiem zawrotów głowy.

Objawy choroby Meniere’a

Napadowe zawroty głowy

Upośledzenie słuchu

Szumy uszne

Nudności i wymioty

Leczenie

Leczenie farmakologiczne nie zawsze jest skuteczne i niekiedy pełne wyleczenie uzyskuje się po przeprowadzeniu zabiegu chirurgicznego. Spośród leków stosuje się atropinę, skopolaminę, pentobarbital, diazepam. Dolegliwości żołądkowo-jelitowe łagodzi difenhydramina.
Wieloletni przebieg choroby i inwalidztwo z tego powodu skłania do poddania się zabiegowi chirurgicznemu. Istnieje wiele metod, jednak głównie opierają się na przecięciu nerwu przedsionkowego. Bardziej radykalnym sposobem jest wycięcie błędnika, jednakże jednocześnie upośledza ono słuch.

A to już wiesz?  Ukazano wpływ różnic genetycznych na stężenie białek

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy