platynowa terapia przeciwnowotworowa

Samorodek platyny z kopalni w masywie Kondjor (Kraj Chabarowski, Rosja). Wymiary ok. 35 × 23 × 14 mm, masa ok 112 g. Kolekcja M. R. fot. wikipedia

Zespół naukowców, którego prace są finansowane ze środków unijnych, zaproponował metodę leczenia nowotworów z wykorzystaniem niebieskiego światła aktywującego leki na bazie platyny, która może okazać się bardzo skuteczna. Oprócz tego, że są silniejsze od innych farmaceutyków na bazie platyny, leki aktywowane światłem mogą stanowić w rękach lekarzy narzędzie do zabijania komórek nowotworowych w sposób bardziej ukierunkowany. Odkrycia dokonane przez naukowców z Wlk. Brytanii zostały opisane w czasopiśmie Angewandte Chemie.

ĹšrĂłdłem unijnego wsparcia prac był projekt PHOTORUACD (Nowatorskie leki przeciwnowotworowe na bazie rutenu podlegające fotolizie), wewnątrzeuropejskie stypendium Marie Curie o wartości 178.000 EUR dofinansowane z budĹźetu „Ludzie” SiĂłdmego Programu Ramowego (7PR).

Platyna, metal szlachetny, jest szeroko wykorzystywana w leczeniu nowotworów na przykład w lekach takich jak cisplatin, carboplatin czy oxaliplatin. Aktywowanie leków na bazie platyny za pomocą światła (fotoaktywacja) umożliwi klinicystom selektywne uruchamianie leków wewnątrz nowotworów. To pozwoli ograniczyć uszkodzenia sąsiadujących, zdrowych tkanek, unikać skutków ubocznych i prawdopodobnie rozszerzyć zastosowanie leków platynowych na komórki nowotworowe, które stały się odporne na leki oraz na inne typy nowotworów.

Naukowcom z Uniwersytetu Warwick udało się już opracować kompleks platynowy, który jest aktywowany ultrafioletem A (UVA). Zdaniem naukowców tak wąska długość fali może jednak ograniczyć jego zastosowania kliniczne. W ramach ostatnich badań zespół z Warwick, wraz z kolegami z Ninewells Hospital w Dundee i Uniwersytetu Edynburskiego, opisał nowatorski związek platyny aktywowany małymi dawkami widzialnego światła w kolorze niebieskim lub zielonym.

Co więcej kompleks, którego pełna nazwa brzmi trans,trans,trans-[Pt(N3)2(OH)2(py)2], jest stabilny, łatwy w obsłudze i rozpuszczalny w wodzie, co oznacza, że może się rozpuścić i zostać wydalony z organizmu po użyciu.

„Cechą szczegĂłlną naszego kompleksu jest moĹźliwość aktywowania go nie tylko ultrafioletowym światłem, ale rĂłwnieĹź niskimi dawkami światła niebieskiego lub zielonego” – wyjaśnia Peter Sadler z Wydziału Chemii Uniwersytetu Warwick, ktĂłry kierował badaniami. „Aktywacja światłem generuje silny związek cytoksyczny, ktĂłry jak się okazało jest znacznie skuteczniejszy od terapii cisplatinem.”

Zespół podejrzewa, że nowatorska metoda leczenia może okazać się szczególnie obiecująca w leczeniu nowotworów i stanów przedrakowych w organach o cienkich ściankach, takich jak pęcherz czy przełyk. Testy na komórkach nowotworu przełyku wyhodowanych w laboratorium wykazały, że po aktywowaniu przez niebieskie światło związek jest wysoce skuteczny, a zespół testuje obecnie jego skuteczność na komórkach nowotworu jajników i wątroby.

„Ten związek moĹźe mieć ogromny wpływ na skuteczność przyszłych terapii przeciwnowotworowych. Aktywacja światłem zapewnia potężną toksyczność związku oraz umoĹźliwia znacznie precyzyjniejsze ukierunkowanie terapii przeciw komĂłrkom nowotworowym” – zauwaĹźa profesor Sadler.

„Jesteśmy przekonani, Ĺźe fotoaktywowane kompleksy platynowe umoĹźliwią leczenie nowotworĂłw, ktĂłre wcześniej nie reagowały na chemioterapię kompleksami platynowymi. Nowotwory, ktĂłre się uodporniły na tradycyjne leki platynowe mogą zareagować na te kompleksy przy mniejszych skutkach ubocznych.”

Prace naukowców znajdują się obecnie na przedklinicznym etapie opracowywania metody leczenia.

Więcej informacji:

Uniwersytet Warwick:
http://www.warwick.ac.uk

Angewandte Chemie:
http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1002/ISSN1521-3757

Karta informacji o projekcie PHOTORUACD w serwisie CORDIS – proszę kliknąć:
tutaj

Kategoria: Wyniki projektĂłw
Źródło danych: Uniwersytet Warwick; Angewandte Chemie
Referencje dokumentu: Farrer, N. J., et al. (2010), A Potent trans-diimine platinum anticancer complex photoactivated by visible light. Angewandte Chemie,122: 9089-9092. DOI: 10.1002/ange.201003399.
Indeks tematyczny: Koordynacja, wspólpraca; Nauki biologiczne; Opieka zdrowotna/służby zdrowia ; Badania Naukowe; Medycyna, zdrowie

RCN: 32857

http://cordis.europa.eu/fetch?CALLER=PL_NEWS&ACTION=D&SESSION=&RCN=32857

Samorodek platyny z kopalni w masywie Kondjor (Kraj Chabarowski, Rosja). Wymiary ok. 35 × 23 × 14 mm, masa ok 112 g. Kolekcja M. R. fot. wikipedia

Samorodek platyny z kopalni w masywie Kondjor (Kraj Chabarowski, Rosja). Wymiary ok. 35 × 23 × 14 mm, masa ok 112 g. Kolekcja M. R. fot. wikipedia

Authors

Related posts

3 Comments

  1. kasia said:

    mama moja miała nowotwór złośliwy raka jajnika z naciekiem na jelito przeszła niedawno operacje wyniki ma dobre markery wszystko robili mamie

  2. kasia said:

    mama moja miała nowotwór złośliwy raka jajnika z naciekiem na jelito przeszła niedawno operacje wyniki ma dobre markery wszystko robili mamie

Comments are closed.

Top